70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

70-480

Tworzenie struktury interfejsu użytkownika przy użyciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera układu w języku HTML.Jest to krótki opis pierwszego podrozdziału sekcji „Wdrażanie i edycja struktur i obiektów dokumentu„, która stanowi około 24% materiału do opanowania. Możemy z tego wyciągnąć przed nawias w zasadzie dwa elementy: tagi wprowadzone w HTML5 oraz tworzenie szablonów HTML.

Tagi wprowadzone HTML5 (HTML5 Tag Reference)

 • <section> – definiuje po prostu sekcję w strukturze HTML, która obejmuje pewną logiczną całość (np. rozdział, treść, nagłówek, stopka)
  <section>
   <h1>70-480</h1>
   <p>Tworzenie struktury dokumentu</p>
  </section>
 • <article> – definiuje niezależną sekcję i różni się od tagu <section> w zasadzie tym, że stworzoną w ten sposób strukturę powinniśmy móc łatwo przenosić w inne miejsca
  <article>
   <h1>70-480</h1>
   <p>Tworzenie struktury dokumentu</p>
  </article>
 • <aside> – stanowi w pewien sposób dopełnienie do treści, której dotyczy
  <p>Tworzenie struktury dokumentu</p>
  
  <aside>
   <h4>HTML5</h4>
   <p>Wprowadził szereg nowych znaczników, które opisują strukturę dokumentu.</p>
  </aside>
 • <footer> – stanowi stopkę dla danej struktury dokumentu, może to być stopka całej strony i / lub jej części
  <footer>
   <p>Copyright © mrzepinski.pl</p>
  </footer>
 • <header> – podobnie jak tag <footer>, ale w tym przypadku tworzymy nagłówek danej sekcji i / lub całej strony
  <article>
   <header>
    <h1>70-480 - Tworzenie struktury dokumentu</h1>
    <p><time pubdate datetime="2014-10-20"></time></p>
   </header>
   <p>...</p>
  </article>
 • <nav> – zbiór linków nawigacyjnych, które stanowić mogą menu danej strony lub sekcji
  <nav>
   <a href="/html/">HTML</a> |
   <a href="/css/">CSS</a> |
   <a href="/js/">JavaScript</a>
  </nav>

Tagów wprowadzonych w specyfikacji HTML5 jest oczywiście więcej, ale powyższe stanowią solidny trzon większości dokumentów HTML. Dzięki nim jesteśmy w stanie tworzyć, tak zwany semantyczny HTML, który poprzez użycie odpowiednich tagów „opisuje się sam”. Odpowiednia struktura, to także łatwa nawigacja i prostsze wyszukiwanie informacji, a także poprawne działanie na wielu urządzeniach.

Pełna lista tagów wprowadzonych w HMLT5.

Tworzenie szablonów HTML (HTML Layouts)

[caption id="attachment_5540" align="aligncenter" width="219"]http://www.w3schools.com/ http://www.w3schools.com[/caption]

Jak widać na powyższym obrazku, dzięki nowym tagom HTML5 możemy tworzyć różne części naszej strony w sposób bardzo opisowy. Z pewnością również każdy, kto kiedykolwiek spotkał się ze strukturą dokumentu HTML, mógł w niej dostrzec tagi <div>, które służą do grupowania innych elementów strony. Posłużę się w tym momencie przykładem ze strony: w3schools.com

<body>
 <div id="header">
  <h1>City Gallery</h1>
 </div>

 <div id="nav">
  London<br>
  Paris<br>
  Tokyo<br>
 </div>

 <div id="section">
  <h1>London</h1>
  <p>
   London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.
  </p>
  <p>
   Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.
  </p>
 </div>

 <div id="footer">
  Copyright © W3Schools.com
 </div>
</body>

Zdefiniowana została w ten sposób struktura dokumentu, w oparciu o tag <div>. Poza definicją samej struktury możemy ją także ostylować, wykorzystując do tego arkusz CSS.

#header {
 background-color:black;
 color:white;
 text-align:center;
 padding:5px;
}

#nav {
 line-height:30px;
 background-color:#eeeeee;
 height:300px;
 width:100px;
 float:left;
 padding:5px; 
}

#section {
 width:350px;
 float:left;
 padding:10px; 
}

#footer {
 background-color:black;
 color:white;
 clear:both;
 text-align:center;
 padding:5px; 
}

w3school przedstawia także jeszcze trzeci sposób definiowania układu dokumentu, wykorzystując w tym celu element <table>. Układy tego typu nie są już jednak stosowane, a uważane są wręcz za antywzorzec.