Lepsze formatowanie stringów w PHP

php-string

Formatowanie łańcuchów znaków w języku PHP często jest mało użyteczne, a sam zapis takiego kodu niezbyt przejrzysty.

W Pythonie realizowane jest to znacznie lepiej i przykładowy kod takiego rozwiązania wygląda tak:

print "Hello %(name)s. Your %(name)s has just been created!" % { 'name' : 'world' }
# Hello world. Your world has just been created!

W powyższym przykładzie widać, że argumenty, które mają zostać zamienione na podany przez nas łańcuch znaków są nazwane i wielokrotne ich występowanie nie przysparza żadnego problemu.

W PHP by osiągnąć podobny efekt musielibyśmy napisać coś takiego:

sprintf("Hello %s. Your %s has just been created!", 'world', 'world');
// Hello world. Your world has just been created!

Zgodzicie się pewnie ze mną, że gdyby powyższy przykład zawierał kilka zdań więcej i wielokrotne występowanie różnych argumentów, to tworzenie takiego kodu oraz jego czytelność pozostawiałyby wiele do życzenia, a na pewno sprawiały trudności podczas późniejszej modyfikacji.

Możemy wprawdzie użyć takiej konstrukcji:

printf('Hello %1$s. Your %1$s has just been created!', 'world');

.., ale tutaj także nie mamy argumentów nazwanych.

Jednak takie rozwiązanie jest osiągalne i przykład takiego kodu znalazłem w oficjalnej dokumentacji PHP na stronie: http://www.php.net/manual/en/function.vsprintf.php

W tym wypadku wykorzystana zostanie funkcja vsprintf, która różni się tym od funkcji sprintf, że zamiast podawania bezpośredniego argumentów po przecinku, przyjmuje ona tablicę takich argumentów.

function dsprintf() {
 $data = func_get_args(); // pobieramy wszystkie argumenty przekazane do funkcji
 $string = array_shift($data); // nasz lancuch znakow jest pierwszym argumentem
 if (is_array(func_get_arg(1))) { // jezeli drugim argumentem jest tablica - uzywamy jej
  $data = func_get_arg(1);
 }
 $used_keys = array();
 // pobieramy argumenty z lancucha znakow i przekazujemy je do naszej kolejnej funkcji
 $string = preg_replace('/\%\((.*?)\)(.)/e',
  'dsprintfMatch(\\'$1\\',\\'$2\\',\\$data,$used_keys)', $string);
 $data = array_diff_key($data,$used_keys); // diff the data with the used_keys
 return vsprintf($string,$data); // yeah!
}

function dsprintfMatch($m1,$m2,&$data,&$used_keys) {
 if (isset($data[$m1])) { // sprawdzamy czy dany klucz istnieje w przekazanej tablicy argumentow
  $str = $data[$m1];
  $used_keys[$m1] = $m1; // nie usuwamy wystapienia - moze wystepowac wiele razy
  return sprintf("%".$m2,$str); // uzywamy sprintf na lancuchu znakow, wiec %s lub %d dzialaja tak jak powinny
 } else {
  return "%".$m2; // w przeciwnym wypadku uzywamy %s lub %d - w zaleznosci od wykorzystania
 }
}

$str = <<<HITHERE
Hello, %(firstName)s, I know your favorite funcion is %(functionName)s.
HITHERE;

$dataArray = array(
 'firstName'  => 'PHP',
 'functionName' => 'var_dump()',
);
echo dsprintf($str, $dataArray);
// Hello, PHP, I know your favorite function is var_dump().