Losowy łańcuch znaków (string) w PHP

random_string

Kolejny wpis dotyczący języka PHP i zarazem kolejny, który dotyczy operacji na łańcuchach znaków (string) w tymże języku. Tym razem będzie to prosta klasa, która pozwoli nam wygenerować losowy łańcuch znaków, który może nam posłużyć jako kod do weryfikacji, hash, czy losowo wygenerowane hasło.

W tym celu posłużymy się statyczną funkcją generate($length), która przyjmować będzie tylko jeden argument $length, który odpowiadać będzie za długość generowanego ciągu znaków.

public static function generate($length) {
    // TODO
}

Poza tym – musimy sobie stworzyć łańcuch znaków $chars, który zawierać będzie wszystkie dostępne znaki jakie będą mogły wystąpić w wygenerowanym stringu.

private $chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

Ostatecznie wykorzystamy pętlę for oraz funkcję rand(), która losowo wybierze nam poszczególne wartości ze zdefiniowanego wcześniej łańcucha znaków $chars.

$size = strlen($this->chars);
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
	$randomString .= $this->chars[rand(0, $size - 1)];
}

Cała klasa prezentuje się następująco:

<?php

class RandomString {

	private $chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

	public static function generate($length) {
		$randomString = '';
		$size = strlen($this->chars);
		for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
			$randomString .= $this->chars[rand(0, $size - 1)];
		}

		return $randomString;
	}

}

Użycie:

$randomString = RandomString::generate(5);
// $randomString = PAozU