Osom PHP #1 – Composer

Composer

Był już wprawdzie wpis o 24 bibliotekach PHP, które warto poznać, ale.. jest tego znacznie więcej i naprawdę warto być na czasie. Tym samym postaram się dzielić z Wami co jakiś czas wpisami na temat nowości, które sprawiają, że społeczność PHP oraz wszystkie powstające biblioteki, narzędzia, ułatwienia i.. długo by tak wymieniać – przyspieszają naszą pracę, sprawiają, że jesteśmy lepsi oraz bardziej efektywni. Zapraszam do pierwszej części poświęconej narzędziom powiązanym z Composerem.

Dlaczego Composer? Gdyby opisywać historyjkę w Scrum, to według mnie, nie jest to już nice to have, a must have.

Composer Installers

Multi framework, który integruje się z Composerem i pozwala na bardziej rozbudowane zarządzanie wszystkimi instalowanymi paczkami. Dzięki tej bibliotece jesteśmy w stanie na przykład zmieniać nazwy pakietów podczas instalacji, czy też modyfikować ścieżki, gdzie zainstalowane zostaną poszczególne komponenty.

Packagist

Composer w zasadzie nie istniałby dzisiaj, gdyby nie rozbudowane repozytorium wszystkich dostępnych bibliotek. Takie repozytorium stanowi właśnie Packagist. Z jego pomocą odnajdziemy interesujące nad komponenty oraz dowiemy się nieco więcej na temat ich różnych wersji.

Satis

Pozwala na statyczną obsługę repozytorium na podstawie naszego pliku composer.json. Jest to jakby lekka wersja Packagist, która odpowiedzialna może być na przykład za składowanie prywatnych komponentów na potrzeby nasze lub firmy.

Composition

Czyli sprawdzanie naszego środowiska w oparciu o Composer. Dzięki Composition jesteśmy w stanie sprawdzić system na którym pracujemy, wersje zainstalowanych bibliotek, czy ich faktyczną obecność w naszym kodzie. Bardzo przydatne narzędzie.

Poser

Pozwala na tak zwany aliasing. To nic innego jak zmiana nazwy klas, przestrzeni nazw instalowanych bibliotek. Możemy dzięki temu wykorzystywać własne nazwy, które będą nam bardziej odpowiadać.

Version

To wparcie dla wersjonowania naszego kodu. Pozwala zarządzać odpowiednią numeracją wersji według schematu Semantycznego Wersjonowania.

NameSpacer

Z pewnością doskonale znacie i kojarzycie standard z języka PHP, gdzie wykorzystywane są podkreślenia lub prefixy w celu budowy nazw klas, opisu struktury katalogów oraz autoloadera, który nam te klasy ładuje na żądanie. NameSpacer to narzędzie, które pozwoli nam zastąpić ten relikt przeszłości na przestrzenie nazw. Od tak.

Patch Installer

Jak sama nazwa mówi – jest to mechanizm do instalowania tak zwanych patchy z wykorzystaniem Composera.

24 biblioteki PHP, które warto poznać

PHP Libraries

Muszę to napisać – to niezwykłe być dzisiaj deweloperem języka PHP. Dlaczego? Każdego dnia na światło dzienne wychodzi bardzo dużo użytecznych bibliotek i narzędzi, które usprawniają oraz przyspieszają naszą pracę. W dobie Composera oraz Githuba ich odkrycie nie jest już trudnym zadaniem.

Dzisiejszy wpis będzie właśnie o takich bibliotekach. Poniżej przedstawiam listę 24 narzędzi, które powinniście poznać. Jeżeli uważacie, że powinienem dodać do tej listy coś jeszcze, to dajcie oczywiście znać w komentarzach pod wpisem.

 1. Dispatch – Micro Framework

  Dispatch jest mini frameworkiem. Nie udostępnia on pełnej struktury MVC, ale daje możliwość tworzenia reguł URL oraz lepszą organizację naszej aplikacji. Nadaje się świetnie do prostych projektów oraz API.

  // include the library
  include 'dispatch.php';
  
  // define your routes
  get('/greet', function () {
    // render a view
    render('greet-form');
  });
  
  // post handler
  post('/greet', function () {
    $name = from($_POST, 'name');
    // render a view while passing some locals
    render('greet-show', array('name' => $name));
  });
  
  // serve your site
  dispatch();
 2. Klein – Lightning fast router for PHP

  Klein (PHP 5.3+) jest kolejną biblioteką, która pozwala tworzyć routing URL w prosty i przyjemny sposób. Ma ona bardziej specyficzną składnię niżeli Dispatch, ale jest też bardzo szybka.

  respond('GET', '/posts', $callback);
  respond('POST', '/posts/create', $callback);
  respond('PUT', '/posts/[i:id]', $callback);
  respond('DELETE', '/posts/[i:id]', $callback);
  
  // To match multiple request methods:
  respond(array('POST','GET'), $route, $callback);
  
  // Or you might want to handle the requests in the same place
  respond('/posts/[create|edit:action]?/[i:id]?', function ($request, $response) {
    switch ($request->action) {
      // do something
    }
  });
 3. Ham – Routing Library with Caching

  Ham, to kolejny lekki sposób na definicję naszych URL, ale daje nam coś jeszcze. Wykorzystuje on mechanizm XCache oraz APC do cachowania, co pozwala na znacznie szybsze działanie całości.

  require '../ham/ham.php';
  
  $app = new Ham('example');
  $app->config_from_file('settings.php');
  
  $app->route('/pork', function($app) {
    return "Delicious pork.";
  });
  
  $hello = function($app, $name='world') {
    return $app->render('hello.html', array(
      'name' => $name
    ));
  };
  $app->route('/hello/<string>', $hello);
  $app->route('/', $hello);
  
  $app->run();
 4. Assetic – Asset Management

  Assetic jest biblioteką do zarządzania dodatkowymi komponentami. Pozwala na łączenie oraz minimalizację skryptów JavaScript oraz arkuszy CSS. Zmniejsza tym samym ilość zapytań generowanych do serwera oraz redukuje ilość przesyłanych danych do klienta.

  use Assetic\\Asset\\AssetCollection;
  use Assetic\\Asset\\FileAsset;
  use Assetic\\Asset\\GlobAsset;
  
  $js = new AssetCollection(array(
    new GlobAsset('/path/to/js/*'),
    new FileAsset('/path/to/another.js'),
  ));
  
  // the code is merged when the asset is dumped
  echo $js->dump();
 5. ImageWorkshop – Image Manipulation with Layers

  ImageWorkshop – biblioteka Open Source do manipulacji obrazkami na warstwach. Pozwala zmieniać rozmiar obrazków, przycinać, tworzyć miniatury, dodawać znaki wodne i wiele wiele więcej. Jest to nieco lżejsza  wersja biblioteki Imagine.

  // We initialize the norway layer from the picture norway.jpg
  $norwayLayer = ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/norway.jpg'); 
  
  // We initialize the watermark layer from the picture watermark.png
  $watermarkLayer = ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/watermark.png'); 
  
  $image = $norwayLayer->getResult(); // This is the generated image ! 
  
  header('Content-type: image/jpeg');
  imagejpeg($image, null, 95); // We choose to show a JPG with a quality of 95%
  exit;
 6. Snappy – Snapshot/PDF Library

  Snappy pozwoli nam na stworzenie snapshotów z dokumentów PDF, HTML, czy nawet bezpośrednio z adresu URL. Biblioteka wykorzystuje wkhtmltopdf, które dostępne jest na Linuxa, Windowsa oraz OSX.

  require_once '/path/to/snappy/src/autoload.php'; 
  
  use Knp\\Snappy\\Pdf; 
  
  // Initialize the library with the
  // path to the wkhtmltopdf binary:
  $snappy = new Pdf('/usr/local/bin/wkhtmltopdf'); 
  
  // Display the resulting pdf in the browser
  // by setting the Content-type header to pdf: 
  
  header('Content-Type: application/pdf');
  header('Content-Disposition: attachment; filename="file.pdf"'); 
  
  echo $snappy->getOutput('http://www.github.com');
 7. Idiorm – Lightweight ORM Library

  Idiorm to lekka biblioteka ORM. W sposób obiektowy pozwala ona tworzyć zapytania języka SQL bazując na PDO.

  $user = ORM::for_table('user')
    ->where_equal('username', 'j4mie')
    ->find_one();
  
  $user->first_name = 'Jamie';
  $user->save();
  
  $tweets = ORM::for_table('tweet')
    ->select('tweet.*')
    ->join('user', array(
      'user.id', '=', 'tweet.user_id'
    ))
    ->where_equal('user.username', 'j4mie')
    ->find_many();
  
  foreach ($tweets as $tweet) {
    echo $tweet->text;
  }
 8. Underscore – PHP’s Utility Belt

  Underscore to odpowiednik Underscore.js dla jezyka PHP. Biblioteka w zasadzie w 100% pokrywa się z oryginałem z języka JavaScript. Jest to rozwinięcie składni języka o nowe funkcje, które pozwalają manipulować danymi. Są to funkcje znane i zaczerpnięte z języków funkcyjnych, takich jak na przykład Scala, czy Python.

  __::each(array(1, 2, 3), function($num) { echo $num . ','; }); // 1,2,3,
  
  $multiplier = 2;
  __::each(array(1, 2, 3), function($num, $index) use ($multiplier) {
   echo $index . '=' . ($num * $multiplier) . ',';
  });
  // prints: 0=2,1=4,2=6,
  
  __::reduce(array(1, 2, 3), function($memo, $num) { return $memo + $num; }, 0); // 6
  
  __::find(array(1, 2, 3, 4), function($num) { return $num % 2 === 0; }); // 2
  
  __::filter(array(1, 2, 3, 4), function($num) { return $num % 2 === 0; }); // array(2, 4)
 9. Requests – Easy HTTP Requests

  Requests to tak naprawdę nakładka na cURL pozwalająca wykonywać zapytania HTTP bezpośrednio w języku PHP.

  $headers = array('Accept' => 'application/json');
  $options = array('auth' => array('user', 'pass'));
  $request = Requests::get('https://api.github.com/gists', $headers, $options);
  
  var_dump($request->status_code);
  // int(200)
  
  var_dump($request->headers['content-type']);
  // string(31) "application/json; charset=utf-8"
  
  var_dump($request->body);
  // string(26891) "[…]"
 10. Buzz – Simple HTTP Request Library

  Buzz – kolejna biblioteka PHP do wykonywania zapytań HTTP, będąca tym samym nakładką na cURL. Korzystam z niej często w różnych projektach, ale ostatnio coraz częściej wykorzystuję Guzzle.

  $request = new Buzz\\Message\\Request('HEAD', '/', 'http://google.com');
  $response = new Buzz\\Message\\Response();
  
  $client = new Buzz\\Client\\FileGetContents();
  $client->send($request, $response);
  
  echo $request;
  echo $response;
 11. Goutte – Web Scraping Library

  Goutte – biblioteka, która pozwala pobierać konkretne elementy z innych stron. Posiada API, które daje nam metody do pobierania konkretnych danych. Spójrzcie na przykład poniżej.

  require_once '/path/to/goutte.phar'; 
  
  use Goutte\\Client; 
  
  $client = new Client();
  $crawler = $client->request('GET', 'http://www.symfony-project.org/'); 
  
  // Click on links: 
  
  $link = $crawler->selectLink('Plugins')->link();
  $crawler = $client->click($link); 
  
  // Extract data with a CSS-like syntax: 
  
  $t = $crawler->filter('#data')->text(); 
  
  echo "Here is the text: $t";
 12. Carbon – DateTime Library

  Carbon jest API, a zarazem rozszerzeniem dla DateTime. Biblioteka udostępnia szereg nowych metod do operowania na obiektach daty i czasu. Istnieje jeszcze ‚fork’ projektu na Githubie, który wydaje się być bardziej i częściej rozwijany niż sam pierwowzór – Datum.

  printf("Right now is %s", Carbon::now()->toDateTimeString());
  printf("Right now in Vancouver is %s", Carbon::now('America/Vancouver'));
  
  $tomorrow = Carbon::now()->addDay();
  $lastWeek = Carbon::now()->subWeek();
  $nextSummerOlympics = Carbon::createFromDate(2012)->addYears(4);
  
  $officialDate = Carbon::now()->toRFC2822String();
  
  $howOldAmI = Carbon::createFromDate(1975, 5, 21)->age;
  
  $noonTodayLondonTime = Carbon::createFromTime(12, 0, 0, 'Europe/London');
  
  $endOfWorld = Carbon::createFromDate(2012, 12, 21, 'GMT');
  
  // comparisons are always done in UTC
  if (Carbon::now()->gte($endOfWorld)) {
    die();
  }
  
  if (Carbon::now()->isWeekend()) {
    echo 'Party!';
  }
  
  echo Carbon::now()->subMinutes(2)->diffForHumans(); // '2 minutes ago'
 13. Ubench – Micro Benchmarking Library

  Ubench to mikro framework do przeprowadzania testów wydajnościowych w naszym kodzie PHP. Pozwala monitorować zużycie pamięci oraz czas wykonania.

  use Ubench\\Ubench;
  
  $bench = new Ubench;
  
  $bench->start();
  
  // Execute some code
  
  $bench->end();
  
  // Get elapsed time and memory
  echo $bench->getTime(); // 156ms or 1.123s
  echo $bench->getTime(true); // elapsed microtime in float
  echo $bench->getTime(false, '%d%s'); // 156ms or 1s
  
  echo $bench->getMemoryPeak(); // 152B or 90.00Kb or 15.23Mb
  echo $bench->getMemoryPeak(true); // memory peak in bytes
  echo $bench->getMemoryPeak(false, '%.3f%s'); // 152B or 90.152Kb or 15.234Mb
  
  // Returns the memory usage at the end mark
  echo $bench->getMemoryUsage(); // 152B or 90.00Kb or 15.23Mb
 14. Validation – Input Validation Engine

  Validation – chyba najlepsza i najbardziej kompleksowa biblioteka do walidacji danych w języku PHP. Zresztą spójrzcie sami na przykład:

  use Respect\\Validation\\Validator as v; 
  
  // Simple Validation 
  
  $number = 123;
  v::numeric()->validate($number); //true 
  
  // Chained Validation 
  
  $usernameValidator = v::alnum()->noWhitespace()->length(1,15);
  $usernameValidator->validate('alganet'); //true 
  
  // Validating Object Attributes 
  
  $user = new stdClass;
  $user->name = 'Alexandre';
  $user->birthdate = '1987-07-01'; 
  
  // Validate its attributes in a single chain: 
  
  $userValidator = v::attribute('name', v::string()->length(1,32))
           ->attribute('birthdate', v::date()->minimumAge(18)); 
  
  $userValidator->validate($user); //true
 15. Filterus – Filtering Library

  Filterus jest kolejną biblioteką do walidacji danych, ale pozwala wyłącznie na.. walidację danych i ich filtrację.

  $f = Filter::factory('string,max:5');
  $str = 'This is a test string'; 
  
  $f->validate($str); // false
  $f->filter($str); // 'This '
 16. Faker – Fake Data Generator

  Faker pozwala na generowanie przykładowych danych na potrzeby naszych projektów. Wykorzystany może być na przykład do wypełnienia naszej bazy danych przykładowymi danymi.

  // require the Faker autoloader
  require_once '/path/to/Faker/src/autoload.php';
  
  // use the factory to create a Faker\Generator instance
  $faker = Faker\\Factory::create();
  
  // generate data by accessing properties
  echo $faker->name; // 'Lucy Cechtelar';
  
  echo $faker->address;
   // "426 Jordy Lodge
   // Cartwrightshire, SC 88120-6700"
  
  echo $faker->text;
   // Sint velit eveniet. Rerum atque repellat voluptatem quia ...
 17. Mustache.php – Elegant Templating Library

  Mustache, to popularny silnik do tworzenia szablonów. Wyobraźcie sobie Smarty lub Twig, ale w nieco lżejszej formie.

  $m = new Mustache_Engine;
  echo $m->render('Hello {{planet}}', array('planet' => 'World!')); // "Hello World!"
 18. Gaufrette – File System Abstraction Layer

  Gaufrette, to pewien sposób abstrakcyjna warstwa do operowania naszym systemem plików. Pozwala na pracę z lokalnymi plikami, serwerami FTP, a nawet chmurą Amazon S3. Uwalnia pisanie projektów od niskopoziomowego myślenia w tym obszarze. Udostępnia także mechanizmy cachowania z wykorzystaniem pamięci.

  use Gaufrette\\Filesystem;
  use Gaufrette\\Adapter\\Ftp as FtpAdapter;
  use Gaufrette\\Adapter\\Local as LocalAdapter; 
  
  // Local files:
  $adapter = new LocalAdapter('/var/media'); 
  
  // Optionally use an FTP adapter:
  // $ftp = new FtpAdapter($path, $host, $username, $password, $port); 
  
  // Initialize the filesystem:
  $filesystem = new Filesystem($adapter); 
  
  // Use it: 
  
  $content = $filesystem->read('myFile');
  $content = 'Hello I am the new content';
  $filesystem->write('myFile', $content);
 19. Omnipay – Payment Processing Library

  Omnipay jest biblioteką, która jest w zasadzie klientem dla wielu systemów płatności. Wykorzystuje ona API udostępniane przez dostawców usług płatności by dać nam jednolity interfejs.

  use Omnipay\\CreditCard;
  use Omnipay\\GatewayFactory;
  
  $gateway = GatewayFactory::create('Stripe');
  $gateway->setApiKey('abc123');
  
  $formData = ['number' => '4111111111111111', 'expiryMonth' => 6, 'expiryYear' => 2016];
  $response = $gateway->purchase(['amount' => 1000, 'card' => $formData]);
  
  if ($response->isSuccessful()) {
    // payment was successful: update database
    print_r($response);
  } elseif ($response->isRedirect()) {
    // redirect to offsite payment gateway
    $response->redirect();
  } else {
    // payment failed: display message to customer
    exit($response->getMessage());
  }
 20. Upload – For Handling File Uploads

  Upload, to biblioteka, która – jak nie trudno się domyślić po nazwie – upraszcza ‚upload’ plików na serwer wraz z walidacją przesyłanych danych.

  $storage = new \\Upload\\Storage\\FileSystem('/path/to/directory');
  $file = new \\Upload\\File('foo', $storage);
  
  // Validate file upload
  $file->addValidations(array(
    // Ensure file is of type "image/png"
    new \\Upload\\Validation\\Mimetype('image/png'),
  
    // Ensure file is no larger than 5M (use "B", "K", M", or "G")
    new \\Upload\\Validation\\Size('5M')
  ));
  
  // Try to upload file
  try {
    // Success!
    $file->upload();
  } catch (\Exception $e) {
    // Fail!
    $errors = $file->getErrors();
  }
 21. HTMLPurifier – HTML XSS Protection

  HTMLPurifier, to biblioteka, która ochronić ma nas przed atakami typu XSS. Zapewnia ochronę poprzez filtrację przesyłanych danych z użyciem parserów oraz zdefiniowanych list szkodliwych wywołań.

  require_once '/path/to/HTMLPurifier.auto.php';
  
  $config = HTMLPurifier_Config::createDefault();
  $purifier = new HTMLPurifier($config);
  $clean_html = $purifier->purify($dirty_html);
 22. ColorJizz-PHP – Color Manipulation Library

  ColorJizz pozwala nam na przechodzenie pomiędzy różnymi formatami reprezentacji poszczególnych kolorów. Hex -> CMYK przestaje być już problemem i vice versa.

  use MischiefCollective\\ColorJizz\\Formats\\Hex;
  
  $red_hex = new Hex(0xFF0000);
  $red_cmyk = $hex->toCMYK();
  echo $red_cmyk; // 0,1,1,0
  
  echo Hex::fromString('red')->hue(-20)->greyscale(); // 555555
 23. PHP Geo – Geo Location Library

  PHP Geo, to biblioteka pozwalająca na obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami na mapie z bardzo dużą precyzją.

  use Location\\Coordinate;
  use Location\\Distance\\Vincenty;
  
  $coordinate1 = new Coordinate(19.820664, -155.468066); // Mauna Kea Summit
  $coordinate2 = new Coordinate(20.709722, -156.253333); // Haleakala Summit
  
  $calculator = new Vincenty();
  $distance = $calculator->getDistance($coordinate1, $coordinate2);
  // returns 128130.850 (meters; ≈128 kilometers)
 24. ShellWrap – Beautiful Shell Wrapper

  ShellWrap, to biblioteka będąca nakładką na komendy w systemie Linux / Unix. Pozwala ona na ich bezpośrednie wykonanie oraz pobranie rezultatu w kodzie PHP.

  require 'ShellWrap.php';
  use \\MrRio\\ShellWrap as sh; 
  
  // List all files in current dir
  echo sh::ls(); 
  
  // Checkout a branch in git
  sh::git('checkout', 'master'); 
  
  // You can also pipe the output of one command, into another
  // This downloads example.com through cURL, follows location, then pipes through grep to
  // filter for 'html'
  echo sh::grep('html', sh::curl('http://example.com', array(
    'location' => true
  ))); 
  
  // Touch a file to create it
  sh::touch('file.html'); 
  
  // Remove file
  sh::rm('file.html'); 
  
  // Remove file again (this fails, and throws an exception because the file doesn't exist) 
  
  try {
    sh::rm('file.html');
  } catch (Exception $e) {
    echo 'Caught failing sh::rm() call';
  }

WURFL – dodatkowa porcja informacji

WURFL Mobile Detection

W moim poprzednim wpisie – Detekcja mobilnej przeglądarki – zapomniałem wspomnieć o jednej z bibliotek – wręcz „kolosie”, który okazuje się być bardzo pomocnym na naszej mobilnej drodze. Dzięki Ci wielkie Artur, że przypomniałeś mi o niej w swoim komentarzu.

WURFL (Wireless Universal Resource FiLe) skupia się na wykrywania urządzeń mobilnych. Jest zbiorem własnych interfejsów programowania aplikacji (API) i plików konfiguracyjnych w formacie XML, który zawiera informacje o możliwości urządzenia i cechach różnych urządzeń przenośnych.  Do wersji 2.2, WURFL posiadał licencję „open source / public domain”. Od dnia 30 sierpnia 2011, ScientiaMobile WURFL API jest dostępny z licencją AGPL do niekomercyjnego użytku. Aktualna wersja samej bazy danych WURFL nie jest już dostępna na podstawie licencji „open source”.

WURFL pozwala na znacznie więcej niż tylko informacje na temat tego, z jaką przeglądarką mamy do czynienia i czy nie jest ona czasami uruchomiona na urządzeniu mobilnym. Dzięki tej bibliotece jesteśmy w stanie poznać wszystkie cechy oraz funkcje, które oferuje nam dane urządzenie (ściślej – zainstalowana przeglądarka).

WURFL wspiera i może być wykorzystywane przez poniższe technologie:

 • Java (WALL)
 • PHP (Tera-WURFL (database driven), New WURFL PHP API i WALL4PHP)
 • .NET Framework (Visual Basic / C# / .Net API)
 • Perl
 • Ruby
 • Python (Python Tools)
 • XSLT
 • C++
 • Apache Mobile Filter
 • PHP
 • Perl
 • Python
 • JavaScript
 • ActionScript 3 (Flash / Flex / AIR / ECMAScript)

By dowiedzieć się nieco więcej na temat tego co oferuje API WURFL, polecam udać się na oficjalną stronę, gdzie mamy dostępne wszystkie informacje.