70-480 – Sprawdzanie poprawności danych wejściowych użytkownika przy użyciu elementów HTML5