70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

70-480

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekształcenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.Po raz kolejny, pod krótkim opisem ze strony Microsoft kryje się kilka tematów do omówienia. Tym razem będą to:

 • pozycjonowanie elementów w CSS3
 • pokazywanie i ukrywanie elementów za pomocą CSS i JavaScript
 • transformacje 2D z wykorzystaniem CSS3

Pozycjonowanie elementów w CSS3 (CSS Positioning & HTML DOM Style Object)

Pozycjonowanie elementów w strukturze HTML może wydawać się skomplikowane, ale tylko na początku. Z pomocą przychodzą nam style CSS(3), które udostępniają kilka opcji sterowania warstwami, ułożeniem elementów oraz ich nachodzeniem na siebie.

Najważniejsze, to zrozumienie czterech wartości atrybutu position:

 • static – domyślna wartość każdego elementu. Jest to normalny przepływ w strukturze dokumentu HTML (od góry do dołu). Atrybuty: left, top, right, bottom nie wpływają w tym wypadku na elementy, nawet jeśli zostały zdefiniowane.
 • fixed – jak mówi sama nazwa – jest to pozycjonowanie stałe, a więc związane z oknem przeglądarki. Atrybuty left, top, right, bottom pozwalają nam ustalić pozycję elementu względem okna przeglądarki. Często możemy się spotkać z efektem przyklejonego górnego menu podczas scrollowania. To własnie efekt pozycjonowania stałego. Pozostałe elementy zachowują się tak, jakby elementów typu fixed w ogóle nie było w strukturze HTML.
 • relative – w zasadzie różni się od pozycjonowania statycznego tym, że tym razem atrybuty left, top, right, bottom mają realne odzwierciedlenie i ustawione dla danego elementu pozwalają przesuwać go względem jego oryginalnej pozycji. Pozostałe elementy traktują taki element jakby był on pozycjonowany statycznie i nieprzesunięty względem swojego oryginalnego położenia. Elementy mogą na siebie zachodzić, a warstwy definiować możemy za pomocą atrybutu: z-index.
 • absolute – pozycjonowanie bezwzględne, które w zasadzie posiada dwa stany:
  • jeżeli dla elementów (w górę) nie ustawiono pozycjonowania innego niż statyczne, to w zasadzie można to przyrównać to pozycjonowania stałego
  • jeżeli któryś element (pierwszy w górę) ma ustawione pozycjonowanie inne niż statyczne, to elementy ustawione jako absolute będą pozycjonowane względem tego elementu

  Co warto dodać, to informacja, że elementy pozycjonowane bezwzględnie nie zabierają miejsca i są traktowane przez pozostałe elementy jakby nie istniały w strukturze dokumentu HTML.

Pokazywanie i ukrywanie elementów za pomocą CSS i JavaScript (CSS Display and Visibility)

Widocznością elementów możemy sterować z poziomu CSS za pomocą dwóch atrybutów:

 • display
 • visibility

Różnicę pomiędzy nimi pokażę Wam na dwóch prostych przykładach. Pierwszy z nich prezentować będzie użycie display, a drugi visibility. Oba przykłady zawierać będą zdefiniowane trzy boxy z różnymi kolorami, gdzie dla środkowego boxa ustawiony zostanie odpowiedni atrybut widoczności.

display

visibility

Różnicę bardzo łatwo jest zauważyć. W przypadku użycia display: none ukrywamy całkowicie środkowy box i znika on ze struktury HTML. Gdy używamy visibility: hidden, to wprawdzie element również znika, ale nie znika ze struktury HTML i zajmuje w pełni swoje miejsce.

Widocznością sterować możemy także z poziomu JavaScript:

Pobieramy referencje do środkowego boxa oraz przycisku, a następnie tworzymy funkcję, która sprawdza, czy środkowy box jest widoczny lub nie i przypisuje odwrotną wartość do atrybutu display. Na końcu deklarujemy obsługę zdarzenia click dla przycisku i możemy się cieszyć możliwością ukrywania / pokazywania zielonego boxa.

Po więcej zapraszam oczywiście do materiałów na stronie w3schools. Zachęcam również do zapoznania się z biblioteką jQuery, która pozwala na dużo prostsze manipulowanie elementami HTML.

Transformacje 2D z wykorzystaniem CSS3 (CSS3 2D Transforms)

Ostatnim tematem wpisu są transformacje 2D, które możemy wykonać przy użyciu CSS3. Transformacje 2D wykonywane są w dwóch wymiarach i pozwalają zmieniać położenie, rozmiar oraz kształt elementów. Transformacje działają we wszystkich nowych wersjach przeglądarek, ale wymagają odpowiednich przedrostków dla atrybutu: transform:

 • Chrome, Safari, nowa Opera (15+) -webkit-
 • Firefox -moz-
 • Internet Explorer (9) -ms-
 • starsza Opera (< 15) -o-

Do dyspozycji mamy w zasadzie pięć funkcji, które przyjmowane są jako parametr dla transform (przykłady ze strony w3schools):

 • translate – przesunięcie względem osi X i Y
  Przesunięcie o 50px w prawo i 100px w dół.
 • rotate – obracanie elementu wokół własnej osi o zadaną liczbę stopni
  Obrót o 30 stopni względem wskazówek zegara. Podanie ujemnych wartości powoduje obrót przeciwny do wskazówek zegara.
 • scale – zmiana wielkości elementu względem wielokrotności wartości X i Y
  Powiększenie 2 razy w poziomie i 4 razy w pionie.
 • scew – odchylenie od osi X i Y wyrażane w stopniach
  Odchylenie o 30 stopni od osi X i o 20 stopni od osi Y.
 • matrix – kombinacja pozostałych czterech metod w jedną, gdzie ozostałe funkcje są w zasadzie jakąś wersją funkcji matrix i zarazem aliasem do niej

Zapraszam do własnych eksperymentów!