Autoryzacja API – HMAC PHP

Autoryzacja API

Autoryzacja REST API jest czymś nieco innym niżeli autoryzacja użytkownika na stronie internetowej. Mechanizm HTTP Basic Auth także tutaj nie pasuje. W przypadku naszego API nie tworzy się żadna sesja, która pozwalałaby na identyfikację konkretnego użytkownika / klienta korzystającego z dostępnych metod. Wykorzystujemy przecież protokół bezstanowy REST.