ES6 – classes and inheritance

javascript

OO (Object Oriented) – termin ten był chyba najbardziej wyczekiwaną częścią nowego standardu ECMAScript. Wprowadzenie klas, to coś zupełnie świeżego w świecie JavaScript. Wraz z ES6 otrzymujemy spójne podejście do tworzenia obiektów. Nową funkcjonalność zbudowano ponad to w oparciu o prototypy, by zachować wsteczną kompatybilność.