70-480 – Tworzenie animowanego i adaptacyjnego interfejsu użytkownika

70-480

Animacja obiektów poprzez stosowanie przejść CSS; stosowanie przekształceń 3-D i 2-D; dostosowywanie interfejsu użytkownika na podstawie kwerend dotyczących nośników (dostosowywanie urządzeń do formatów wyjściowych, rozwiązań do wyświetlania i prezentowania informacji), ukrywanie lub wyłączanie elementów sterujących.

70-480 – Określanie właściwości elementu HTML

70-480

Stosowanie stylów do zmiany atrybutów wyglądu (rozmiar, obramowanie i zaokrąglanie narożników obramowania, kontur, dopełnienie, margines); stosowanie stylów do zmiany efektów graficznych (przezroczystość, krycie, obraz tła, gradienty, cień, przycinanie); stosowanie stylów do określania i zmiany pozycji elementu (statyczna, względna, bezwzględna, ustalona).

70-480 – Określanie właściwości tekstu HTML

70-480

Stosowanie stylów do wyglądu tekstu (kolor, pogrubienie, kursywa); stosowanie stylów do czcionki tekstu (format WOFF i funkcja @font-face, rozmiar); stosowanie stylów do wyrównania tekstu, odstępów i wcięć, stosowanie stylów do dzielenia tekstu, stosowanie stylów do cienia tekstu.